Mon. May 27th, 2024

Qormaanni kutaa 12fa Guraandhala 29 eegalee kennama


Ibsa Ministeerri Barnootaa kenneen qormaatichi Guraandhala 29 irraa eegale hanga Bitootessa 2 bara 2013tti “online’dhaan jedhamee ture hafee waraqaadhaan kennama.

Guraandhala 22 hanga 24tti waraqaan eenyummaa dijitaalaa ni raabsama. Ibsi qormaatichaa Guraandhala 26 bara 2013 kan kennamu ta’a.

Maddi: DhPI

By ADMIN

Leave a Reply