Tue. Feb 27th, 2024

Qoodinsa Pirojektii Bu’uura Boruu

Ganna kana Pirojektii Bu’uura Boruu sochii tajaajila lammummaatiin oolmaa daa’immanii kuma sadii ijaaruuf karoorfannee hojiitti seenaa jirra.

Qoodinsi pitojektii Bu’uura Boruu kan armaan gadiiti.
1.Arsii =245
2.Arsii Lixaa =136
3.Baale =93
4.Baale Bahaa =78
5.Booranaa =116
6.Buunnoo Bedellee =92
7.GAONF =73
8.Gujii=138
9.Gujii Lixaa =85
10.Harargee Bahaa =150
11.Harargee lixaa=120
12.HGW=114
13.IAB=131
14.Jimmaa=230
15.Qellam wallaggaa =112
16.Shawaa Bahaa =122
17.Shawaa Kaabaa=133
18.Shawaa K/Lixaa = 112
19 .Shawaa Lixaa=218
20.Wallaga Bahaa =169
21.Wallaga Lixaa=208
22.B/M/Adaamaa=18
23.B/M/amboo=6
24. B/M/Asallaa=8
25.B/M/Baatuu=5
26.B/M/Bishaan Gurraachaa=2
27.B/M/Bishooftuu=14
28.B/M/Burraayyuu =8
29.B/M/Dukam=4
30.B/M/Galaan =4
31.B/M/Holataa =5
32.B/M/Jimmaa =12
33.B/M/L/X/L/daadhii=5
34.B/M/Moojoo =3
35.B/M/Naqamtee =6
36.B/M/Roobee =3
37.B/MSabbataa=10
38.B/M/Shshmannee =5
39.B/M/Sulultaa=4
40.B/M/Waliso =3
Manneen Barnootaa Ijaaruun Dhaloota Ijaaruudha!

Maddi: Oromia President Office

By ADMIN

Leave a Reply