Fri. Feb 23rd, 2024

Qonnaan bultoota fi ijoollee qonnaan bultootaa 800 caalaniif kaartaan mirkaneessaa qabiyyee lafaa kenname

Adaanach Abeebee, Kantiibaa I/A Bulchiinsa Magaalaa Finifinnee


Magaalaa Finfinnee kuta magaalaa Booleetti kan argaman qonnaan bultoota fi ijoollee qonnaan bultootaa 828f kaartaan mirkaneessaa qabiyyee lafaa kenname.


Sirna kenniinsa kaartichaarratti haasaa kan taasisaan Itti aantuun Kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abeebee, qonnaan bultoota fi ijoollee qonnaan bultootaa kaartichaa argataniif lafaasaanirra fayyadamoo ta’uuf qaqqabusaanii gammachuu itti dhaga’aamee ibsaniiru.


Qonnaan bultoonnis qabiyyeecha sirnaan misoomsuun jireenyaasaanii waaraan foyyeessuu qabu jedhaniiru.

Madda: FBC

By ADMIN

Leave a Reply