Fri. Feb 23rd, 2024

Pirezedaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo ShimallisAbdiisaa Ijaarsa Mana Barumsaa Oolmaa Daa’imanii Bu’uura Boruu Magaalaa Mojoo eegalchiisan.

Magaalaa Mojootti Pirojektootni Bu’uuraalee Misoomaa Gurguddoon Bara kana hojjetamuun marsaa lammaaf eebbaaf qaqqabanis ni eebbifamu.

Pirojektootni kunneenis Gamoo Abbaa Darbii sadii/G+3/ Mana Barnootaa Faanaa Sadarkaa 1ffaa, Mana Barnootaa Ifa Borii Kolbaa Goddee Sadarkaa 2ffaa, Ibsaa daandiirraa, iddoo magariisummaa magaalitiiti.

Bara kana akka Bulchiinsa Magaalaa Mojootti Pirojektootni Bu’uuraalee Misoomaa 52 baasii qarshii miiliyoona 243 Oliin ijaaraman xumuramanii tajaajilaaf qophii ta’aniiru.

#Oromiyaa #Oromia

By ADMIN

Leave a Reply