Fri. Jun 21st, 2024

Pireezidant Joo Baayidan loltoota bakka konkolaataan dhaabbatu rafaniif dhiifama gaafatan

Pireezidant Joo Baayidan, miseensonni ‘National Guard’ kanneen Kaappital eeguuf ramadaman erga suuraan isaanii bakka konkolaataan dhaabatu ciisanii agarsiisu gadhiifamee booda, dhiifama gaafatan.

Loltoonni 25,000 ol tahan, sirna kakuu galuu Baayidaniif jecha Waashingitanitti bobbaafamanii turan. Kunis erga jalqaba ji’a kanaatti jeequmsi mudate boodadha.

Suuraaleen loltootaa kun gaafa Kamisaa kan qoqqodamaa ture oggaa tahu, erga sagantichi xumuramee booda loltoonni paarkingii dhiyoo jiru keessa wayita boqotan agarsiisa.

Haalli kunis namoota siyaasaa gidduutti aarii uume. Kana hordofees bulchitoonni isteetiwwan tokko tokko loltoonni akka deebiyan waamicha godhan.

Aabba Baayidanis guyyaa Jimaataa hoogganaa Biiroo ‘National Guard’ biratti bilbiluun dhiifama gaafachuun, maal godhuu akka danda’anis gaafatan jechuun miidiyaaleen US gabaasaniiru.

Giftii dureen Jil Baayidan loltoota kanniin dhaqanii daawwachuun galateeffataniiru. Waayita Haawus irraa biskuutii fiduunis kennaniiru.

”Har’a kaniin asitti argameef, hunda keessaniif galata galchuufi. Anaafi maatiikoo waan nu eegdaniif galatoomaa,” jedhan.

Suuraan miseensonni waraanaa dhibbaan lakkaa’aman paarkingii keessatti rafaa jiranii agarsiisuu, gaafa Kamisaa haalaan qoodamuun,dheekkamsa kaase.

Loltoonni kun Kaappital keessaa bahuun achi keessa maaliif akka turan gabaasaaleen waldhahan kan jiran tahus, sababa tokko malee Kamisa sa’aa booda murtaa’uusaa himu.

Kaan ammoo koronaavaayirasiif sodaa qaban ibsan.

Qondaalli biyyattii maqaan isaanii hin dhawamne Rooyitarsitti akka himanitti, kanneen bobbaafaman 25,000 keessaa 100 hanga 200 kan tahan vaayirasichaan qabamaniiru.

Erga suuraaleen qoodamee booda, miseensonni Kongirasii aarii qaban karaa intarneetaan kan ibsan yogguu tahu, muraasnis waajirasaanii dhufanii akka boqotan waamicha godhan.

Ergasiis murteen kun Kamisa gara boodaarratti haqamuun, loltoonni Kaappitoolitti akka deebiyan taasifameera.

Ibsi US National Guard fi Poolisii Kaappitol Jimaataa waloon baasaniin, kanneen gamoo Kaappitol keessa jiran wayita boqonnaa isaanitti iddoo barbaachisu akka boqotan waliin mijeessuu isaanii himan.

Kan malees kanneen dabareen isaanii hin geenye, kutaan hotelaafi iddoon biraa kennamuufi himan. Miseensota Kongireesis yaaddoo ibsachuu isaaniif galateeffatan.

Guyyoota dhufan keessatti miseensonni ‘National Guard’ 19,000 tahan kutaalee biyyaa irraa dhufanitti ni deebi’u jechuun New York Times gabaaseera. 7,000 kan tahan ammoo, achuma Waashingitanitti ni turu jedhameera.

Maddi: BBC News

By ADMIN

Leave a Reply