Fri. Jun 21st, 2024

Namoonni dhuunfaa rasaasoota kuma 19 fi 739 gara magaalaa Baahir Daar galchuuf turan to’annaa jala oolan

Namoonni dhuunfaa lama rasaasoota kuma 19 fi 739 gara magaalaa Baahir Daar galchuuf yaalii taasisaa turan to’annaa jala ooluu waajjirri Komishinii Gumurukaa damee Baahir Daar beeksiseera.

Hoji gaggeesaa waajjiricha obbo Alaan Mahaar akka ibsanitti, namoonni dhuunfaa kunneen rasaasoota Turkii Gondar Lixaa aanaa Quwaaraa magaalaa Kadalaagoorra gara magaalaa Baahir Daar galchuuf wayita yaalanitti to’annaa jala oolaniiru.

Shakkamtoonni dhuunfaa kunneen poolisiif dabarfamuun dhimmichi akka qulqullaa’u taasifamaa jiraachuu himaniiru.

Maddi:-TOI

By ADMIN

Leave a Reply