Fri. Jun 21st, 2024

Mootummoonni naannoo Afaarii fi Soomaalee walitti bu’iinsa tibbana muudate karaa nagaan furuuf waliigalan

Jilli hoggantoota olaanoo Preezdaantoota naannoo Afaarii fi Soomaaleen durfamu walitti bu’iinsa tibbana daangaa naanolee lamaanii gidduutti muudate karaa nagaan furuuf waliigalaniiru jedhame.


Preezdaantoonni lameen mariisiisummaa Ministira Ministeera Nageenyaa aadde Mufariyaat Kamiiliin har’a waliigalteerra ga’aniiru.
Waltajjii marii hoggantoonni olaanoon naannolee lamanii fi qaamoleen nageenyaa Federaalaa irratti hirmaaataniin walitti bu’iinsa daangaa naannolee lamaan gidduutti muudate ariitiin dhaabsiisuu fi yeroo itti aanu rakkicha furuuf waliigaluu isaanii ragaan Ministeera Nageenyarraa argame ni muul’isa.

By ADMIN

Leave a Reply