Fri. Feb 23rd, 2024

Jilli Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan durfamu,Buufata Raabsaa Annisaa Elektirikaa Najjoo eebbisuun hojii eegalchiisan.

Ministirri Bishaan,Jallisii fi Inarjii Dr.Injinar Silashii Baqqalaa, Annisaan Elektirikaa dhiyeessi Bishaan dhugaatii qulqullu dhiyeessuufis tahe,yaala Fayyaa sadarkasaa eeggate dhiyeessuuf akkaan murteessaa tahuu himanii,Buufatni Raabsaa Annisaa Elektirikaa Najjoo,Meggaa Waatti 40 maddisisuu kun,rakkoo dhiyeessi ibsaa Magaalaa Najjoo fi naannawashee furuu keessatti gumaacha guddaa qaba jedhan.

Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa mootummaan Naannoo Oromiyaa dhiyeessi bu’uuraalee misoomaa qaqqabsiisuuf xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa jiraachuu himanii,dhiyeessiin Aannisaa Elektirikaammoo isa ijoodhaa jedhan.

Mootummaan Naannoo Oromiyaa Lixa Oromiyaa misoomsuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachu himanii,akka Fakkeenyaattis,Daandii Asfaltii,Raabsaa Aannisaa Elektirikaa waggoota lamaan ijaarsi eegalamee jiru kaasan.

Magaalaan Najjoo burqaa gootoota hedduu kan akka Abdiisaa Aagaati kan jedhan Pirezidaanti Shimallis,goota biyyaa isaaf wareegameef mootummaan Naannoo Oromiyaa siidaa kan ijaaru tahuus mirkaneessan.

Yoo nu filattan misooma caaluu fidna jedhanii,kallattii xiyyeeffannoos akeekan. Sirna Eebba Piroojektii Raabsaa Annisaa Elektirikaa kanarratti,Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Benishaangul Gumuz obbo Ashaadilii Hassan,uummatni Benishaangul Gumuuzif Oromiyaa tokko jedhanii,misooma waloof hojjechaa jirras jedhan.

Sirna eebichaarratti, Hoj geggeessaa olaanaa Tajaajila Annisaa Elektirikaa Itiyoophiyaa obbo Ashabirr Baalchaa, Ministirri Ministeera Raayyaa Ittisa Biyyaa Dr.Qana’aa Yaadataa dabalatee hoggantoonni mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Federaalaa hedduun argamaniiru.

Haaluma walfakkaatuun Jilli kun Godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Mana Sibuutti, Mana Barumsa Ifa Boruu Sadarkaa 2ffaa Harawwees eebisiiseera eebbisiisan.

Manni Barumsa Ifaa Boruu sadarkaa 2ffaa Harawwee birrii miiliyoonaa 35n ji’oota 6 keessatti hojjetamee xummuramuu himameera.
Barattoota aanichaa kuma 1 olii simatee barsiisuu danda’a jedhameera.

OBN

By ADMIN

Leave a Reply