Wed. Jun 12th, 2024

Hoggantoonnifi qindeessitoonni Juuntaa to’atamuun ummata Tigraayitti abdii bilisummaa kan horee ta’uu hogganaan Waajjira Paartii Badhaadhinaa Naannichaa Obbo Nabiyuu Sihuul himan.

Hoggantoonni fi qindeessitoonni Juuntaa to’atamuu irraa kan ka’e ammatti miirrii ummata Tigraayi kan gammachuufi abdiin kan guutameedha jedhan.

Hoggantoonni Juuntaa to’atamuun ergaa baayyee qabaachuu kan himan Obbo Nabiyuun, akka seeratti namni sadarkaa kamirraa jiru yoo seera dabseefi balleesse seeratti akka dhiyaatufi yeroosaa eeggachuun kan gaafatamuu ta’uu agarsiisa jedhaniiru.

Ummata Tigraayi kessumaa Dargaggootaf boqonnaan jijjiramaa eegaluu agarsisa jedhaniiru.

Maddi: OBN

By ADMIN

Leave a Reply