Wed. Jun 12th, 2024

‘Email’ dhuunfaa duranii Ministirri Muummee fakkeessuun odeeffaannoon sobaa raabsama jiraachuun ibsame
Gareen Yakkamtoota kanaan dura odeeffannoo ‘Email’ dhuunfaa duranii Ministirri Muummee irraa ergame fakkeessuun odeeffannoo gaafachuunifi deebii kennaa jiraachuu beekamera.

Kanaafu odeeffannoon sobaa raabsama kan jiru ta’uu beekuun namni kamiyyuu of eeggannoo barbaachisaa akka taasisuufi gocha badii akka kanaa wayita arguu qaamolee seera kabachiisanitti beeksisuu akka qabu Waajjirri Ministirra Muummee hubachiisera.

By ADMIN

Leave a Reply