Fri. Feb 23rd, 2024

Dhimmoota nageenya biyyaalessaa
qoranirratti tarkaanfiin fudhatamuu eegale

Mootummaa jijjiiramni biyyaalessaa akka hingufanneef akkasumas fedhii dirree dimokraasii bal’isuuf gara bal’inaafi obsa agarsiisaa jiru nageenya biyyaalessaa qoraa waan jiruuf tarkaanfii keessa deebii hinqabne fudhachuu eegaluu Koreen Humna Wajjummaa Nageenyaafi Tasgabbii beeksise.

Guutummaan ibsa Koree Ministeera Ittisa Biyyaa, Tajaajila Odeeffannoofi Tikaa, Poolisii Federaalaafi Ejensii Saaphana Informeeshiniifi Tikaarraa babaherraa kenname akka ittaanutti dhiyaateera.

By ADMIN

Leave a Reply