Fri. Feb 23rd, 2024

Atileet Yoomiif Qajeelchaa Rikkardii meetira 3000 Hayilee Gabresillaaseen Qabamee Ture Saffisa Olaan Cabsuun Rikkardii Haaraa Galmeesse

Atileetiin Yoomiif Qajeelchaa fiigicha meetira 3,000n rikkaardii Hayilee Garbasillaaseen qabame cabsuun Addunyaa irraa sadarkaa jalqabaa qabate.

By ADMIN

Leave a Reply